Team

Het team Empathische Woning bestaat uit professionals met diverse achtergronden!

Prof.dr.ir. Masi Mohammadi

Initiator en programmaleider

ing. Toine van Lieshout

Projectmedewerker

dr.ir. Ivo Maathuis

Projectmedewerker

Pim Janssen

Projectmedewerker

Liesbet Rabbinge

Projectmedewerker

ing. Erik Groen

Projectmedewerker

ir. Frits Schultheiss

Projectmedewerker

In het verleden een bijdrage geleverd

ir. Joost van Ravensteijn

Projectmedewerker

dr. Iris Bakker

Projectmedewerker