Smart circular components

Componenten in of van de empathische woning zijn slim en circulair, met focus op het welzijn van het individu. Slimme componenten zijn naadloos geïntegreerd in de woon(zorg)omgeving en zijn optimaal aanpast aan de behoeften van de bewoner en ondersteunt hem bij zijn (zelfstandig) leven (Mohammadi, 2017). Circulaire componenten zijn gericht op waardebehoud door hergebruik van product- en afvalstromen (Nijpels, 2018).

Active Top

Door langer zelfstandig thuiswonende zorgbehoevende senioren is behoefte aan een tijdelijke woonvoorziening voor mantelzorgers. De Active Top heeft als doel om een bestaande woning te verbeteren en te voorzien van een mantelzorgunit. Deze unit wordt op het dak geplaatst van de woning. De mantelzorger heeft hierdoor een privéruimte ter beschikking. De unit is slim, circulair, tijdelijk, lichtgewicht, vervoerbaar, energieleverend, duurzaam en brengt extra daglicht in de onderliggende woning. Studenten houden zich bezig met het ontwerpen van aspecten van de Active Top. Plaatsing op platte daken, schuine daken of in de tuin worden hierbij onderzocht.

Contactpersoon

Masi Mohammadi
Masi MohammadiProjectleider

Projectpartners

Meer projecten

Robo-stairs

Guiding Environment

Edible wall

Chef