Guiding Environment

Stel je voor. Een leefomgeving die zich aanpast aan en anticipeert op de gebruiker met dementie. Een omgeving die de bewoner begrijpt en zorg levert. Een interactieve woning die de bewoner met dementie ondersteunt bij het uitvoeren van dagelijkste activiteiten waardoor het dag en nacht ritme beter behouden blijft. De bewoner die door de woning wordt ‘geleid’ om zo langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Het project Guiding Environment ontwikkelt zo’n interactieve leefomgeving. Het project richt zich op gebouw gebonden onderdelen en de integratie van verschillende technologische innovaties tot een woonomgeving die meedenkt met de bewoner met dementie. Zo wordt niet alleen het functioneren van de bewoner gestimuleerd en ondersteund, maar ook de (mantel)zorger ondersteund. De interactieve omgeving levert een bijdrage aan het langer zelfstandig wonen van ouderen met dementie. Daarmee levert het project een bijdrage aan de Empathische Woning.

Wat is er al gebeurd?

Verschillende MKB-partijen, kennisinstellingen en zorgprofessionals maken onderdeel uit van het consortium dat is samengesteld voor dit project. Het project wordt ondersteund vanuit een subsidie (RAAK-mkb).

Het project is gestart in februari 2018. Onderzoekers van de HAN en HvA hebben onderzoek gedaan naar de behoeften van de gebruiker, de ouderen met beginnende dementie. Er zijn verschillende onderzoeksmethode toegepast om een zo breed mogelijk beeld te krijgen over de behoefte van ouderen met beginnende dementie. Hiervoor is er contact geweest met de ouderen zelf maar ook met de mantelzorgers, zorgprofessionals, ruimtelijke ontwerpers en experts. Daarnaast is er een literatuuronderzoek gedaan naar de state-of-the-art.

Om te bekijken hoe technologie de behoeften kan vervullen, persona’s en technische scenario’s ontwikkeld. Dan volgt het design proces: een prototype voor de interactieve woonkamer ontwerpen, testen en verbeteren tot een tweede prototype geïmplementeerd kan worden. Het eerste prototype wordt geïnstalleerd in de Empathische Woning, het tweede prototype in een Living Lab omgeving binnen de DrieGasthuizenGroep geïmplementeerd.

Wat kunnen we de komende tijd verwachten?

Het jaar 2019 staat in het teken van realisatie: samen met MKB-partijen, kennisinstellingen en zorgprofessionals ontwerpen we een prototype voor de Guiding Environment. Dit eerste prototype wordt technisch getest en verbeterd in de Empathische Woning en zal doorontwikkeld worden tot een tweede prototype die geïmplementeerd zal worden in een Living Lab bij de DrieGasthuizenGroep.
Studenten van de HAN en HvA zijn betrokken bij dit project! Zij doen ontwerpend onderzoek en leveren daarmee een bijdrage aan de technologische oplossingen voor de Guiding Environment.

Contactpersonen

Masi Mohammadi
Masi MohammadiProjectleider
Anne Grave
Anne GraveOnderzoeker

Projectpartners

Meer projecten

Robo-stairs

Smart Circular Components

Edible wall

Chef