EDIBLE WALL

naar groen en actief wonen

Door in huis te tuinieren met deze eetbare wand blijven ouderen langer fit en gezond

The edible wall is een nieuwe combinatie van groen en slimme technologie die zich heeft ontwikkeld tot een eetbare, groene wand, dynamisch in hoogte en interactief, waarmee mensen die moeilijker hun huis uit kunnen (o.a. ouderen en rolstoelgebruikers) thuis kunnen tuinieren en hierdoor:

  • actief blijven
  • gezond eten
  • hun hobby blijven uitoefenen

Doordat de groene wand dynamisch in hoogte is, kunnen minder mobiele mensen op een voor hen geschikte hoogte tuinieren. De verticale plaatsing van het product zorgt ervoor dat de gebruiker voldoende bewegingsruimte overhoudt. Daarnaast maakt de eetbare wand zijn status kenbaar en gaat interactie aan met de gebruiker!

Contactpersoon

Masi Mohammadi
Masi MohammadiProjectleider

Projectpartners

HAN Lectoraat Architecture in Health – minor ZorgGericht Bouwen

HAN Instituut Engineering – opleiding Industrieel Product Ontwerpen (onderwijs)

Van Hall Larenstein – opleiding Tuin- en Landschapsinrichting (onderwijs)

Health Tech Yard

Meer projecten

Robo-stairs

Smart Circular Components

Guiding Environment

Chef