Proefwoning Fit-the-Future HAN-lectoraat Architecture in Health
bereikt laatste bouwfase

Woningen beter levensloop bestendig maken en geschikt voor ouderen die verzorging nodig hebben. Daar gaat HAN-lectoraat Architecture in Health samen met bedrijven onderzoek naar doen in een nieuwe proefwoning.

Vergroten comfort en beleving 
De proefwoning Fit-the-Future heeft volgens HAN-lector Masi Mohammadi van het Lectoraat Architecture in Health als hoofddoel maatregelen te onderzoeken die bijdragen aan de flexibiliteit van de woning. Deze maatregelen moeten het comfort en de beleving van ouderen vergroten, zodat senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Docenten en studenten van de HAN zullen onderzoeken hoe de producten in de praktijk presteren en bijdragen aan de gestelde doelen. Ook studenten van de TU Eindhoven doen mee.

Industriegebied Kleefse Waard
De proefwoning is neergezet door Huis en Milieu , dat gebruik heeft gemaakt van een prefabsysteem van Consolis VBI. Vooralsnog staat er in industriegebied Kleefse Waard in Arnhem vooral een karkas van beton, gefaciliteerd door de Stichting Greenhouse. Elektriciteit, water en gas komen de woning binnen, maar daar houdt het op dit moment wel bij op. Om maar zoveel mogelijk ruimte te laten voor innovaties, zijn geen binnenwanden aangebracht, geen kabelkanalen, geen gevelafwerking of wat dan ook.

Pannenbier
Op 27 november wordt het pannenbier gevierd. Dan wordt het hoogste punt van de proefwoning bereikt en kunnen de dakpannen worden gelegd. Een moment waarop er bier wordt geschonken, dat door de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld.

Vervolgens houdt Mohammadi haar lectorale intreerede en vindt in de aula van de techniekfaculteit van de HAN in Arnhem een congres plaats.

Hoe de woning wordt ingevuld, zal in de maanden daarna duidelijk worden.

Bron: Cobouw