Project omschrijving

GFSC Consultants and Engineers BV

GFSC Consultants and Engineers BV is een internationaal opererend adviesbureau met een sterke ambitie om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Zij richt zich met name op het bouwproces, de bouwproducten die dat voortbrengt en de bouwstoffen die daarvoor nodig zijn (circulaire economie) als ook op energietransitie. Overigens is GFSC er van overtuigd, dat de ultieme uitdaging voor verandering niet alleen te vinden is in technische oplossingen. Het beïnvloeden van het gedrag van mensen is minstens zo belangrijk om de gewenste veranderingen te kunnen bereiken. GFSC heeft de kennis en ervaring in huis om complexe en radicale innovaties door te voeren.

Bijdrage aan de empathische woning

GFSC Consultants and Engineers BV is de initiator van diverse disruptieve transities in het bouwproces om zo versneld tot verduurzaming van de gebouwde omgeving te kunnen komen. Als zodanig brengt zij in de ‘Empathische Woning’ modulaire, aanpasbare als ook herbruikbare (binnen)wandpanelen aan waarin de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen reeds fabrieksmatig zijn geïntegreerd. De wandelementen zijn voorzien van allerlei ‘intelligentie’ zoals bijvoorbeeld geïntegreerde lage temperatuur infra rood stralingswarmte, LED-verlichting, audiovisuele middelen, datacommunicatie en sensoren. Het hele systeem werkt overigens op laagspanning gelijkstroom, dat wordt betrokken van een autonoom duurzaam energievoorzieningssysteem bestaande uit energieopwekking middels zonnepanelen en lokale opslag van elektriciteit.

Het concept komt voort uit de gedachtegoed van het WIKI-house concept, waarbij bouwtekeningen (wereldwijd) open source beschikbaar zijn, de realisatie met eenvoudige middelen kan geschieden en de bouwtijd aanzienlijk wordt verkort (waardoor de kostprijs drastisch wordt verlaagd zonder concessies te doen aan de kwaliteit of vormgeving). Het concept, een All Electric DC Wikihouse, is een mooi voorbeeld van de derde industriële revolutie waarbij een sterke top-down ingerichte maatschappij door nieuwe technologische ontwikkelingen verandert in een meer duurzaam netwerk model.

Het concept wordt dan ook gerealiseerd met diverse ketenpartners die op een niet traditionele wijze zijn georganiseerd. Vanuit de HAN zijn naast het lectoraat Architecture in Health ook het lectoraat Meet & Regeltechniek (faculteit Techniek), het lectoraat Logistiek en Allianties (faculteit Economie en Management) en het HAN Business Center betrokken. Omdat het All Electric DC Wikihouse concept bijdraagt aan een meer duurzame wereld met minder energieverbruik en meer aandacht voor de circulaire economie heeft de Provincie Gelderland in het kader van het Prioritair Energietransitie, Energie- en Milileutechnologie (EMT) een subsidie toegekend.

Naast diverse marktpartijen participeren ook de Stichting Gelijkstroom, SEECE Centre of Expertise Duurzame Electrische Energie, KIEN Kennis en Innovatie in Energie- en Milieutechnologie en de Haagse Hogeschool.

GFSC Consultants and Engineers BV

Postadres
Postbus 2236
6802CE Arnhem

Tel. +31(0)6 48 15 95 26
E-mail: info@gfsc-group.com
Website: www.gfsc-group.com