Guiding Environment

Het ontwerp van een omgeving die ouderen met beginnende dementie ondersteunt en stimuleert in de eigen woonomgeving

De toenemende vergrijzing en een grotere grijze druk zijn invloedrijke maatschappelijke veranderingen die het Nederlandse zorgstelsel beïnvloeden. De zorgvraag stijgt terwijl er een tekort is aan zorg professionals. Huidige technologische innovaties kunnen inspelen op deze maatschappelijke veranderingen en er voor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Het doel van het project ‘The Guiding Environment’ is het ontwikkelen van een ontwerp concept voor een ‘Guiding Environment’ waardoor ouderen met beginnende dementie langer thuis kunnen blijven wonen. De guiding environment kan ouderen met beginnende dementie ondersteunen en stimuleren in het dagelijkse leven door technologie die zich volledig aanpast aan de gebruiker en daarbij een veilige en comfortabele leefomgeving creëert. Deze nieuwe technologieën moeten het leven van de ouderen niet nog moeilijker maken; alle technologische innovaties zouden volledige geïntegreerd moeten worden in de woonomgeving. Geen technologie die meet hoelang de ouderen stil zit maar technologie die de ouderen stimuleert en ondersteunt gedurende de dag.

Tijdens een tweejarig onderzoeksproject in samenwerking met Stichting KIEN en HAN wordt onderzoek gedaan naar de behoeften van ouderen met beginnende dementie en zijn/haar mantelzorger(s). Hierna zal er in samenwerking met verschillende stakeholders een demo-model ontwikkeld en getest worden in de Empathische Woning, de demonstratieruimte en het experimenteel lab van het lectoraat Architecture in Health, in Arnhem. Uiteindelijk wordt er ook een Guiding Environment geïmplementeerd in een van de woningen van de DrieGasthuizenGroep.

PDEng

Anne Grave
Anne Grave
Dr.ir. Wanda Kruijt
Dr.ir. Wanda KruijtProjectleider

Stichting KIEN

Stichting KIEN (Stichting Knooppunt Innovatie Electrotechniek Nederland) is opgericht om de innovatiekracht in de installatiebranche te ver-snellen. Stichting KIEN is verbonden aan UNETO-VNI en de Technische Universiteit Eindhoven. Het doel van Stichting KIEN is om innovaties die ontwikkeld worden in kennisinstellingen via de Stichting sneller naar de praktijk, de installatiesector, te brengen.Dr. ir. Wanda Kruijt is projectleider zorg, comfort en veiligheid in de eigen woning binnen Stichting KIEN.

Andere Living Labs

Slim wonen ontzorgt

Lees meer

Sociale woningbouw vanuit empathisch perspectief

Lees meer

Ruimte voor duurzaam geluk

Lees meer

The Guiding Environment

Lees meer

Woonzorg Nederland

Lees meer

DrieGasthuizenGroep

Lees meer

Talis

Lees meer

Siza

Lees meer

COFFR

Lees meer