Slim wonen ontzorgt

Ontwerpprincipes en randvoorwaarden voor een slimme intramurale woonzorgomgeving

De Nederlandse samenleving vergrijst. Daarnaast stijgt de leeftijd van de inwoners én stijgt het aantal senioren dat lijdt aan dementie.
Senioren die aan dementie in een laat stadium lijden, kunnen niet meer thuis blijven wonen en moeten verhuizen naar een intramurale woonzorgomgeving (verpleeghuis). De vraag rijst waar deze intramurale woonzorgomgeving aan moet voldoen en wat de ruimtelijke eisen van het gebouw zijn om de kwaliteit van leven van de bewoners te behouden.

RSZK ZorgProfessionals is een vooruitstrevende zorgorganisatie in de segmenten verpleging, verzorging en thuiszorg. Naast deze vormen van zorg, levert zij ook een breed scala aan dienstverlening aan huis. Om in te spelen op de sociale uitdagingen van deze tijd en om zich op de toekomst te richten, is RSZK ZorgProfessionals op zoek naar de wijze waarop de woonzorgomgeving voor senioren met dementie binnen de organisatie zou moeten veranderen.

Het doel van de studie ‘Slim wonen ontzorgt’ is het ontwikkelen in co-creatie van een toekomstgericht model voor een slimme intramurale woonzorgomgeving; inclusief ontwerpprincipes en randvoorwaarden op de domeinen van ruimte, technologie en het zorgconcept. In deze studie is de focus gelegd op de volgende ruimte in het gebouw: entree & ontvangst, gang, ontmoetingsplek, individuele ruimte en het sanitair. Het model bevat een werkwijze, ontwerpprincipes, randvoorwaarden en typologische plattegronden voor het ontwikkelen van een slimme intramurale woonzorgomgeving voor senioren met dementie. Daarnaast is een interventie getest binnen de zorgorganisatie RSZK Zorgprofessionals in een living lab. De werkwijze en opgedane kennis zijn toegepast in een aantal projecten binnen RSZK Zorgprofessionals, in een uitbreidingsproject en renovatieproject.

PDEng

Leonie van Buuren
Leonie van Buuren
Drs. Paula Nelissen
Drs. Paula NelissenBestuurder

RSZK Zorgprofessionals

RSZK ZorgProfessionals is een ouderenzorgorganisatie in de Kempen, Veldhoven en Waalre, met drs. Paula Nelissen als bestuurder Met 1850 medewerkers en 975 vrijwilligers biedt de organisatie in deze regio een breed en onderscheidend palet aan zorg- en dienstverlening.
Met acht woonzorglocaties, zorgboerderijen, revalidatiecentra, een hospice, dagbesteding, thuiszorg, huishoudelijke hulp en welzijnsdiensten werken zij dagelijks aan hun motto: ‘Thuis kan overal’.

Andere Living Labs

Slim wonen ontzorgt

Lees meer

Sociale woningbouw vanuit empathisch perspectief

Lees meer

Ruimte voor duurzaam geluk

Lees meer

The Guiding Environment

Lees meer

Woonzorg Nederland

Lees meer

DrieGasthuizenGroep

Lees meer

Talis

Lees meer

Siza

Lees meer

COFFR

Lees meer