Een woning met hart en ziel

De vergrijzing in Nederland beslaat een steeds groter wordende groep van onze bevolking. De woningbouw is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Maar er is een tekort aan woningen die aan de behoeften en diversificatie eisen van senioren voldoen. Professor Masi Mohammadi, hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de TU Eindhoven, is al jaren bezig met bouwinnovatie en doet onderzoek naar hoe de technologie deze bevolkingsgroep kan ondersteunen door middel van empathisch wonen.

“De empathische woning is een woning en mantelzorger in één,” zegt mevrouw Mohammadi. “Met deze slimme ontwikkeling wil ik laten zien dat we verschillende bouwproducten kunnen ontwikkelen waarmee de woning een levend organisme wordt dat aan de eisen van de bewoners voldoet. Dit zijn zogenaamde woningen met hart en ziel.”
Onlangs zijn er drie livinglabs van start gegaan in samenwerking met verschillende organisaties (waaronder de Technische Universiteit Eindhoven), het bedrijfsleven en drie vooruitstrevende woonzorgcentra. Binnen deze labs worden een aantal concrete elementen van de empathische woning in de praktijk toegepast.

Omarmen van automatisering

“Het idee van smart environments is langzaam aan het inburgeren en dat is een goed teken. We gaan met de livinglabs contoleren of de technologie aansluit bij de wensen en behoeftes van de bewoners.” De bouwtechnische hoogstandjes binnen de empathische woningen zijn zowel high- als lo-tech. “Een van de projecten is een eetbare wand. Door fysieke ongemakken kunnen senioren soms niet meer tuinieren. Een verticale binnentuin, met planten en kruidenbakjes op de gewenste hoogte, maakt dat weer mogelijk. Het is een stimulans voor beweging, maar ook voor de eetlust. De geuren en kleuren zorgen ervoor dat de senioren weer genieten van het eten.”
Een ander voorbeeld is een slimme vloer die waarschuwt als iemand dreigt te vallen en de bewoner van A naar B kan begeleiden. Het is de bedoeling deze aspecten in meerdere nieuwe en bestaande woonzorgcentra toe te passen.

Ondanks dat de focus van het project pas rond 2040 ligt, hoopt mevrouw Mohammadi al in 2020 antwoorden op kritieke vragen te hebben. “Wij zijn niet het huis van de toekomst aan het bouwen maar wij bouwen toekomstbestendig. Wij zijn nu al bezig om enkele producten af te krijgen. Het idee is om de tijdslijn korter te maken. Wat dat betreft is de sector al erg goed bezig.”

Bron: BouwendNL