Demo- en onderzoekswoning in Arnhem
inspiratieobject duurzame woningbouw

De demo- en onderzoekswoning, die op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem wordt gebouwd, zal een leer- en inspiratieobject zijn voor stakeholders die werken aan duurzame woningbouw voor met name senioren.  De woning wordt gebouwd in het kader van het project ‘Fit the Future’.

Greenhouse, de incubator voor technologie start-ups op IPKW, heeft een proefveld van 500 m² ter beschikking gesteld aan de HAN voor onderzoek en onderwijsactiviteiten rondom het thema energie en duurzaamheid. Het bedrijfsleven wordt uitgenodigd om hun innovaties kenbaar te maken, zodat die mogelijk ingebracht kunnen worden in het project.

Realiseren innovatieve woonconcepten
Dr.ir. Masi Mohammadi, lector van het Lectoraat Architecture in Health heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend met Huis & Milieu BV dat groen licht gaf voor de start van het project ‘Fit the Future’. Samen met een consortium van bouwtoeleverende ondernemers worden ontwikkelde innovatieve woonconcepten door studenten in de praktijk gerealiseerd.

Groene en gezonde leefomgeving
Het project ‘Fit the Future’ richt zich op het ontwikkelen van innovatieve woonconcepten die aansluiten bij de wensen van de (toekomstige) bewoner. Dit project gaat in op een groene en gezonde leefomgeving, waarin je comfortabel en zelfstandig kan blijven wonen.

Welbevinden, herstel en genezing
Om de eisen zowel nu als in de toekomst te kunnen laten aansluiten op de woonbehoeften, is aanpasbaarheid van het woonconcept van groot belang. Zo kan in alle levensfasen een ‘Healing Environment’ worden aangeboden die in positieve zin bijdraagt aan welbevinden, herstel en genezing van de (toekomstige) bewoner. Slimme woontechnologie speelt dan een belangrijke rol.

Samenwerking studenten HAN Faculteit Techniek en TUe
Studenten van de HAN Faculteit Techniek en van de Technische Universiteit Eindhoven  (TUe) worden in een innovatieve en inspirerende leer- en ontwikkelomgeving opgeleid voor de toekomst. Zij werken daartoe eerst voorstellen uit van woonconcepten. Het Lectoraat Architecture in Health werkt hierin nauw samen met het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE).

De partners binnen Huis & Milieu leveren een bijdrage aan de realisatie en doorontwikkeling van de demo- en onderzoekswoning. Medio november 2014 zal de demo- en onderzoekswoning officieel geopend worden.

Bron: HAN