Home2019-11-22T16:47:01+02:00

“Een woning moet meer bieden dan een dak boven je hoofd, zeker voor senioren”, “Wat als het huis deels taken van de mantelzorger of zorg over kan nemen?”, “Een empathische woning dus, die jou ‘kent’, meevoelt en reageert op je behoeften en zorgt dat je bijvoorbeeld voldoende beweegt, je verzorging op maat biedt en zo bijdraagt aan behoud van je gezondheid.”

prof.dr.ir. Masi Mohammadi

Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma ‘Empathische woning’ is gericht op de drie hoofd bouwelementen in een gebouw: vloer, wanden en dak. Binnen deze thema’s werken groepen studenten, onderzoekers, docenten en marktpartijen in co-creatie samen om innovatieve (woon)concepten in de praktijk te onderzoeken, vorm te geven, te ontwikkelen, te realiseren en te testen.

Voor dit doel is in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven een demo- en onderzoekswoning gerealiseerd op het Industriepark Kleefse Waard aan de Westervoortsedijk 73 te Arnhem.

De onderzoekswoning is een instrument (proeftuin) voor kennistransfer en praktijkbestendig maken van de theoretische concepten, die ontwikkeld zijn in ons onderzoeksprogramma ‘Empathische woonomgeving’. Het doet dienst als laboratorium voor studenten, showcase voor onderzoek en inspiratie voor bezoekers.

  • Showcase – een plek om de (onderzoeks)ontwikkelingen te laten zien

  • Laboratorium – studenten en onderzoekers kunnen experimenteren

  • Inspiratie – bezoekers kunnen inspiratie opdoen

Projecten

Binnen het onderzoeksprogramma ‘Empathische Woning’ zijn er diverse deelprojecten geïniteerd. Ieder deelproject heeft zijn eigen projectleider, partners en tijdspad. Alle deelprojecten vallen onder de collectie ‘het huis als mantelzorger‘.

Deelproject

EDIBLE WALL

Deelproject

GUIDING ENVIRONMENT

Deelproject

SMART CIRCULAR OBJECTS

Deelproject

ROBO-STAIRS

Nieuws

Van berichten in kranten tot aan populaire media.